Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miejska

RADA MIEJSKA W KIETRZU - KADENCJA 2018-2023

 1. Mirosław Skoczylas - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
 2. Stanisław Babiniec - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
 3. Bartłomiej Górka
 4. Paweł Chruściel
 5. Małgorzata Król
 6. Lesław Kuśnierz
 7. Barbara Drzał
 8. Damian Bosowski
 9. Agata Mormul
 10. Beata Głogiewicz
 11. Czesław Lach
 12. Zuzanna Rogowska
 13. Lech Duda
 14. Bajer Małgorzata
 15. Zofia Janusz

 
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ:
 
Komisja rewizyjna:
Lesław Kuśnierz - Przewodniczący
Lech Duda,
Bartłomiej Górka,
Agata Mormul.
 
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
Agata Mormul - Przewodnicząca
Paweł Chruściel,
Bartłomiej Górka,
Zuzanna Rogowska,
Małgorzata Król,
Zofia Janusz.
 
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
Lech Duda - Przewodniczący
Małgorzata Bajer,
Barbara Drzał,
Czesław Lach,
Zofia Janusz.
 
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych:
Małgorzata Król - Przewodnicząca
Czesław Lach,
Beata Głogiewicz,
Damian Bosowski,
Barbara Drzał.
 
Komisja ds. skarg, wniosków i petycji:
Paweł Chruściel - Przewodniczący
Damian Bosowski,
Beata Głogiewicz,
Zuzanna Rogowska,
Lesław Kuśnierz.

Wersja XML