Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miejska

RADA MIEJSKA W KIETRZU - KADENCJA 2018-2023

 1. Stanisław Babiniec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
 2. Paweł Chruściel - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
 3. Bartłomiej Górka
 4. Mirosław Skoczylas
 5. Małgorzata Król
 6. Lesław Kuśnierz
 7. Barbara Drzał
 8. Damian Bosowski
 9. Agata Mormul
 10. Beata Głogiewicz
 11. Czesław Lach
 12. Zuzanna Rogowska
 13. Lech Duda
 14. Bajer Małgorzata
 15. Zofia Janusz

 


KOMISJE RADY MIEJSKIEJ:
 
Komisja rewizyjna:
Agata Mormul - Przewodnicząca
Małgorzata Bajer,
Zofia Janusz
Zuzanna Rogowska
Czesław Lach

 
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
Damian Bosowski - Przewodniczący,
Małgorzata Król,
Agata Mormul,
Bartłomiej Górka,
 


Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
Małgorzata Bajer - Przewodnicząca,
Barbara Drzał,
Mirosław Skoczylas,
 


Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych:
Małgorzata Król - Przewodnicząca,
Beata Głogiewicz,
Damian Bosowski,
Czesław Lach,
 


Komisja ds. skarg, wniosków i petycji:
Beata Głogiewicz - Przewodnicząca,
Barbara Drzał,
Zofia Janusz,
Lesław Kuśnierz,
Lech Duda,

Wersja XML