Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Place zabaw

366_Plac_zabaw_Kietrz.jpeg

Na terenie Gminy Kietrz znajduje się 14 placów przeznaczonych do zabawy i rekreacji. Dwa z nich zlokalizowane są w Kietrzu, pozostałe zdobią tereny sołectw i służą ich najmłodszym użytkownikom.

Urządzenia zabawowe, w które wyposażone są place zabaw to głównie huśtawki, ślizgawki, równoważnie i sprężynowce.  Elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych wykonano w większości z drewna i stali, a wykończono przy użyciu innych materiałów. Całość dobierana jest w atrakcyjnych i zachęcających do zabawy kolorach. Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie atesty bezpieczeństwa oraz są trwale połączone z gruntem. Nawierzchnią jest naturalna trawa, piasek lub drobny żwir. Place zlokalizowane w sąsiedztwie drogi zostały ogrodzone.

Poza samymi urządzeniami przeznaczonymi wyłącznie dla dzieci, na terenach przy placach zabaw lokalizowane są elementy małej architektury, altany, czy boiska rekreacyjne. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także urządzenia siłowni zewnętrznych oraz zestawy sprawnościowe.

Gmina na bieżąco dba o wymianę uszkodzonych elementów oraz systematycznie stara się doposażać istniejące już place w nowe urządzenia zabawowe oraz obiekty małej architektury. Wiele zawdzięcza także mieszkańcom sołectw, którzy we własnym zakresie starają się dbać, aby gminne miejsca rekreacji godnie reprezentowały ich wioski.

Najnowszą inwestycją zakończoną w maju 2015 roku jest oddany do użytkowania zupełnie nowy plac zabaw, zlokalizowany w parku pomiędzy ul. Głowackiego i ul. Okrzei w Kietrzu. Teren placu jest częściowo ogrodzony, a strefy bezpiecznego upadku obsypano drobnym żwirem i piaskiem. Na przedmiotowym placu znajdują się zamontowane urządzenia zabawowe, tym atrakcyjniejsze, iż część z nich są jedynymi takimi w naszej Gminie (np. lokomotywa z tunelem, karuzela słupowa). W okolicy placu zamontowano także urządzenia siłowni zewnętrznych, z których śmiało korzystać może młodzież i osoby dorosłe.

Poza budową nowego placu Gmina zakupiła także dwie huśtawki i trzy sprężynowce w celu doposażenia istniejących placów.

Poniżej wykaz wszystkich gminnych placów zabaw:

Wersja XML