Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat Góra Gipsowa

377_Gora_Gipsowa_1.jpeg

Rezerwat przyrody Góra Gipsowa

Rezerwat przyrody na południowym stoku Góry Gipsowej w gminie Kietrz, na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego.

O interesującej florze Góry Gipsowej z licznymi gatunkami reprezentującymi element pontyjski pisał już w 1837 r. Friedrich Wilhelm Kölbing. Od 1926 r. utworzenie na "Gipsowej Górze" (niem. Gipsberg) stanowiska ochrony roślin postulował Richard Keilholz - nauczyciel tkactwa w Królewskiej Szkole Tkackiej w Kietrzu i przyrodnik-amator, który temu stanowisku poświęcił dwie publikacje: Die pontische Pflanzengemeinschaft der Gipsberge bei Katscher ("Der Oberschleiser" 9, 1927) oraz Die Flora der Gipsberge von Dirschel bis Katscher ("Leschwitzer Tischkerierkalender" 2, 1927 i 3, 1928).

 

W dniach 25-26 czerwca 1927 r. Prowincjonalne Władze do Spraw Ochrony Pomników Przyrody w Prowincji Górny Śląsk przeprowadziły studyjną wycieczkę w terenie. Obok Keilholza wzięli w niej udział m. in. Gustav Eisenreich, baron Bolko von Richthofen (jako reprezentant władz Prowincji) i burmistrz Kietrza Greinert. W 1932 r. miasto Kietrz przejąło rezerwat przyrody "Höhe 285,5 (Pontischer Hügel)". Starania Keilholza zostały zwieńczone sukcesem dopiero w 1935 r., kiedy władze prowincjonalne w Opolu utworzyły "Obszar Przyrody Chronionej Wapienna Góra koło Kietrza" (niem. Naturschutzgebiet Kalkberg bei Katscher) o powierzchni 33,65 arów.

 

Po II wojnie światowej Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 roku został w tym miejscu utworzony rezerwat przyrody w celu zachowania stanowisk roślinności stepowej. Powstał na południowym zboczu Góry Gipsowej, gdzie w latach 1812 – 1972 prowadzono eksploatację złóż gipsu metodą podziemną (na terenie rezerwatu widoczne są ślady tej eksploatacji).

 

Na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska roślin stepowych i zaroślowej, m.in. dzwonek boloński, kostrzewa walezyjska, oman szorstki, perz siny, owsica łąkowa, śniadek cieńkolistny , ostrożeń pannoński, leniec pospolity, dziewanna fioletowa, złocień baldachogroniasty, pajęcznica gałęzista, storczyk bzowy, krwawnik szczecinkolistny, głowienka wielkokwiatowa, przewiercień sierpowaty, pięciornik biały.

 

...

 

W ramach projektu pn.: „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego powstała publikacja „PRZEWODNIK PO OPOLSKICH REZERWATACH PRZYRODY”, wydany przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Przewodnik opisuje 37 opolskich rezerwatów przyrody (w tym dwa rezerwaty występujące
w naszej gminie – rezerwat  przyrody „Góra Gipsowa” oraz rezerwat przyrody „Rozumice”), zawiera fotografie oraz mapy, przybliżając czytelnikowi specyfikę chronionych miejsc, zaś zbiorcza tabela
i załącznik graficzny zamieszczone na końcu publikacji pozwalają na ogólne spojrzenie na sieć rezerwatów w województwie opolskim.

Poruszanie się w granicach rezerwatów jest bardzo ograniczone. Ze względu na wartość przyrodniczą chronionych fragmentów przyrody, zaledwie w kilku z nich wyznaczone zostały szlaki dla ruchu pieszego. Ideą autorów niniejszej publikacji jest przedstawienie i opisanie walorów rezerwatów jako formy rekompensaty za brak możliwości bezpośredniego zwiedzenia większości
z nich, w trosce o najcenniejsze enklawy opolskiej przyrody.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML