Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku

PDFUCHWAŁA NR 1/2021 KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok
PDFOPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIETRZ ZA 2020 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA 2020 ROK
PDFProtokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku
PDFStanowisko Burmistrza Kietrza w przedmiocie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r.

Wersja XML