Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
339023151841589482084114837920471905113147286111624484372030
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247234759376141999035636
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29502
 2. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 23732
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19182
 4. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 16012
 5. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 8061
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5706
 7. Aktualności
  Wyświetleń: 5505
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 4819
 9. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 4454
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 4063
 11. Sesje
  Wyświetleń: 3732
 12. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 3622
 13. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 3612
 14. Protokoły
  Wyświetleń: 3376
 15. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3217
 16. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 3201
 17. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3102
 18. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 3097
 19. ZARZĄDZENIE NR 103.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 3029
 20. Budżet
  Wyświetleń: 2929
 21. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2929
 22. Sołectwa
  Wyświetleń: 2928
 23. Opłaty
  Wyświetleń: 2774
 24. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 2647
 25. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2623
 26. Porządek
  Wyświetleń: 2600
 27. 2020
  Wyświetleń: 2597
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2482
 29. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2449
 30. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 2350
 31. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 2314
 32. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2299
 33. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 2268
 34. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2254
 35. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 2247
 36. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 2198
 37. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 2177
 38. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 2165
 39. Akty prawne
  Wyświetleń: 2074
 40. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 2072
 41. Karty usług
  Wyświetleń: 2065
 42. Informacje
  Wyświetleń: 2034
 43. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2025
 44. Dotacje z budżetu gminy
  Wyświetleń: 1995
 45. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 1991
 46. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 1950
 47. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 1941
 48. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1933
 49. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1929
 50. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1926
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1922
 52. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1916
 53. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1911
 54. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1876
 55. 2019
  Wyświetleń: 1873
 56. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1852
 57. 2019
  Wyświetleń: 1840
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1835
 59. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1824
 60. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1805
 61. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1802
 62. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1802
 63. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1793
 64. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1783
 65. 2019
  Wyświetleń: 1771
 66. 2019
  Wyświetleń: 1765
 67. 2019
  Wyświetleń: 1734
 68. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1724
 69. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1721
 70. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1714
 71. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 1703
 72. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1700
 73. Informacja
  Wyświetleń: 1690
 74. 2019
  Wyświetleń: 1685
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1682
 76. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1680
 77. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 1667
 78. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1666
 79. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1665
 80. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 1661
 81. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1654
 82. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1637
 83. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 1611
 84. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 1609
 85. 2019
  Wyświetleń: 1599
 86. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 1598
 87. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1588
 88. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1581
 89. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1572
 90. 2019
  Wyświetleń: 1559
 91. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1556
 92. ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 1554
 93. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1550
 94. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5
  Wyświetleń: 1544
 95. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 1537
 96. Petycje
  Wyświetleń: 1535
 97. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1527
 98. ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1523
 99. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1516
 100. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 1753, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1511
 101. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1510
 102. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1502
 103. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1502
 104. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1500
 105. 2019
  Wyświetleń: 1499
 106. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1494
 107. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1488
 108. Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł
  Wyświetleń: 1486
 109. 2021
  Wyświetleń: 1471
 110. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 1451
 111. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1450
 112. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 1449
 113. Projekty WPF
  Wyświetleń: 1448
 114. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1446
 115. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1436
 116. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 1436
 117. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 1434
 118. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1433
 119. Deklaracje
  Wyświetleń: 1421
 120. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1413
 121. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1410
 122. Wykaz Głosowań
  Wyświetleń: 1402
 123. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1397
 124. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 1396
 125. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1387
 126. ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1383
 127. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1374
 128. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 1369
 129. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1367
 130. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1351
 131. ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1314
 132. Radni
  Wyświetleń: 1311
 133. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 1309
 134. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrz przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1308
 135. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1306
 136. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1297
 137. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1643/4,
  Wyświetleń: 1294
 138. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1282
 139. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1282
 140. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1276
 141. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 1274
 142. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1267
 143. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 1264
 144. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz
  Wyświetleń: 1263
 145. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1261
 146. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1253
 147. ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1245
 148. Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 1234
 149. ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 1230
 150. Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 1229
 151. Opłata targowa
  Wyświetleń: 1225
 152. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1217
 153. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 1192
 154. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1187
 155. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1181
 156. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1176
 157. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1175
 158. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1174
 159. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1171
 160. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1167
 161. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 1166
 162. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 1165
 163. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1164
 164. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 1154
 165. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1152
 166. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1146
 167. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1143
 168. II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1142
 169. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 1141
 170. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 1138
 171. Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice
  Wyświetleń: 1136
 172. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 1134
 173. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 1127
 174. INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 1126
 175. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1123
 176. Luty 2021
  Wyświetleń: 1123
 177. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
  Wyświetleń: 1115
 178. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1112
 179. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1109
 180. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1107
 181. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1105
 182. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 1105
 183. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1092
 184. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 1081
 185. Pracownicy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1080
 186. MGOK
  Wyświetleń: 1079
 187. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1074
 188. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
  Wyświetleń: 1073
 189. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 1073
 190. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 1070
 191. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1070
 192. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1069
 193. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1060
 194. MOPS
  Wyświetleń: 1055
 195. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 1054
 196. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1054
 197. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1052
 198. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1051
 199. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1050
 200. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1049
 201. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 1049
 202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1045
 203. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1044
 204. Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1043
 205. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 1043
 206. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1040
 207. ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1038
 208. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 1036
 209. Wymiana źródła ciepła
  Wyświetleń: 1036
 210. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 1035
 211. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego
  Wyświetleń: 1034
 212. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1033
 213. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1033
 214. Pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 1032
 215. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1030
 216. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1026
 217. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 1025
 218. II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 1020
 219. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 1001
 220. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 998
 221. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 997
 222. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 990
 223. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 987
 224. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 982
 225. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 980
 226. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  Wyświetleń: 976
 227. ZARZĄDZENIE Nr 40.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 976
 228. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 970
 229. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 959
 230. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 958
 231. ZARZĄDZENIE 144.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 954
 232. ZARZĄDZENIE Nr 41.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 954
 233. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 953
 234. ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 944
 235. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 941
 236. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 940
 237. ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 939
 238. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 931
 239. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 931
 240. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 921
 241. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 920
 242. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 920
 243. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 907
 244. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 906
 245. ZARZĄDZENIE NR 29.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 905
 246. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 904
 247. ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 902
 248. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 899
 249. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 894
 250. ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 894
 251. Przedłużenie naboru na rachmistrza
  Wyświetleń: 891
 252. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 885
 253. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 884
 254. ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 882
 255. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020
  Wyświetleń: 880
 256. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 880
 257. ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 880
 258. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy
  Wyświetleń: 878
 259. Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 876
 260. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 871
 261. ZARZĄDZENIE Nr 37.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 871
 262. UM Kietrz
  Wyświetleń: 870
 263. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 869
 264. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 869
 265. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 867
 266. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”
  Wyświetleń: 859
 267. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 858
 268. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 856
 269. ZS Kietrz
  Wyświetleń: 856
 270. ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 853
 271. ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 853
 272. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 852
 273. Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 846
 274. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 845
 275. ZARZĄDZENIE Nr 39.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 844
 276. Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.
  Wyświetleń: 836
 277. Wykaz zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 828
 278. ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 827
 279. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 822
 280. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 816
 281. Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 814
 282. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 813
 283. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021
  Wyświetleń: 809
 284. Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 807
 285. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 803
 286. ZARZĄDZENIE Nr 38.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 803
 287. ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 798
 288. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 798
 289. Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 795
 290. ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 794
 291. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 792
 292. III kwartał 2020
  Wyświetleń: 790
 293. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.
  Wyświetleń: 790
 294. IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 786
 295. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 782
 296. Opinia za 2019
  Wyświetleń: 782
 297. Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 781
 298. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 780
 299. ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 779
 300. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 779
 301. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 415/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 776
 302. Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 776
 303. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 774
 304. Gmina Kietrz
  Wyświetleń: 773
 305. ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 772
 306. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13
  Wyświetleń: 769
 307. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 767
 308. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz krok po kroku
  Wyświetleń: 766
 309. Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 763
 310. ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.
  Wyświetleń: 762
 311. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 755
 312. KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R.
  Wyświetleń: 749
 313. Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.10.2020
  Wyświetleń: 749
 314. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.
  Wyświetleń: 748
 315. Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 746
 316. Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"
  Wyświetleń: 742
 317. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.
  Wyświetleń: 738
 318. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 736
 319. Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 732
 320. Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 731
 321. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 729
 322. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 724
 323. Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 724
 324. Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 723
 325. Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 720
 326. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 717
 327. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 714
 328. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 714
 329. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 714
 330. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 711
 331. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1682/1
  Wyświetleń: 709
 332. Budżet 2021
  Wyświetleń: 705
 333. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 704
 334. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 702
 335. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku
  Wyświetleń: 701
 336. Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 697
 337. ZARZĄDZENIE Nr 134.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 25 września 2020 roku
  Wyświetleń: 696
 338. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 694
 339. Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 690
 340. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 689
 341. ZARZĄDZENIE NR 129.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 687
 342. ZARZĄDZENIE 130.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 685
 343. ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 344. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 682
 345. ZARZĄDZENIE 128.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 681
 346. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 680
 347. Protokoły wspólnych posiedzen komisji
  Wyświetleń: 680
 348. ZARZĄDZENIE 142.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 680
 349. Gospodarka nieczystościami ciekłymi
  Wyświetleń: 678
 350. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 678
 351. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 676
 352. Stawki podatku rolnego w roku 2021
  Wyświetleń: 676
 353. ZARZĄDZENIE 143.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 674
 354. ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 674
 355. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 673
 356. ZSP Nowa Cerekwia
  Wyświetleń: 671
 357. Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 670
 358. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza
  Wyświetleń: 670
 359. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
  Wyświetleń: 669
 360. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 668
 361. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, oznaczonej działką nr 133/3 i 137
  Wyświetleń: 667
 362. ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 363. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 665
 364. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 665
 365. ZARZĄDZENIE NR 137.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 września 2020r.
  Wyświetleń: 664
 366. ZARZĄDZENIE NR 44.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 367. ZARZĄDZENIE Nr 61.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 368. Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  Wyświetleń: 661
 369. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 652
 370. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 651
 371. Stawki podatku leśnego w roku 2021
  Wyświetleń: 648
 372. ZARZĄDZENIE 126.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 646
 373. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 642
 374. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 642
 375. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 597 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 640
 376. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 638
 377. Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 638
 378. Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  Wyświetleń: 638
 379. ZARZĄDZENIE Nr 79.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 637
 380. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020
  Wyświetleń: 636
 381. ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 634
 382. ZARZĄDZENIE 58.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 383. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 631
 384. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 628
 385. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 625
 386. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 617
 387. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 616
 388. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach, oznaczonej działką nr 355/4
  Wyświetleń: 614
 389. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 612
 390. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 606
 391. ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.
  Wyświetleń: 606
 392. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 604
 393. ZARZĄDZENIE NR 78.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 02 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 601
 394. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 600
 395. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 595
 396. Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.
  Wyświetleń: 594
 397. Ostrzeżenie meteorologiczne 08.03.2021 g. 15.21
  Wyświetleń: 592
 398. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 590
 399. ZARZĄDZENIE NR 45.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 590
 400. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 587
 401. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 587
 402. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 584
 403. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 580
 404. ZARZĄDZENIE 54.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 405. ZARZĄDZENIE NR 25.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 406. ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r
  Wyświetleń: 580
 407. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 579
 408. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  Wyświetleń: 574
 409. ZARZĄDZENIE 55.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 572
 410. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 565
 411. ZARZĄDZENIE 57.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 565
 412. PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 563
 413. Postępowania do 130 tyś. PLN
  Wyświetleń: 563
 414. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz- Krotoszyn
  Wyświetleń: 557
 415. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 554
 416. ZARZĄDZENIE 56.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 554
 417. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 551
 418. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 550
 419. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 549
 420. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 548
 421. ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 548
 422. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 542
 423. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 542
 424. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 539
 425. Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 537
 426. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 536
 427. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 535
 428. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 533
 429. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1
  Wyświetleń: 531
 430. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 530
 431. Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 529
 432. Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 522
 433. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 521
 434. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2026 położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 520
 435. IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 518
 436. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 518
 437. ZARZĄDZENIE NR 96.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 518
 438. ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 515
 439. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 514
 440. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 513
 441. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 512
 442. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 511
 443. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 509
 444. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 508
 445. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2026, położonej w Kietrz przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 506
 446. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 505
 447. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Wyświetleń: 505
 448. Zarządzenie nr 67.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 505
 449. Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020
  Wyświetleń: 503
 450. ZARZĄDZENIE NR 72.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 451. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 499
 452. Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.03.2021
  Wyświetleń: 496
 453. Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 496
 454. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 495
 455. ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 493
 456. ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 493
 457. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 491
 458. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 53, położonej w Ściborzyce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 489
 459. ZARZĄDZENIE nr 93.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.
  Wyświetleń: 489
 460. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 488
 461. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 488
 462. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 488
 463. ZARZĄDZENIE Nr 84.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 486
 464. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 484
 465. Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37
  Wyświetleń: 481
 466. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 480
 467. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 53 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 478
 468. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 478
 469. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 475
 470. Zarządzenie nr 89.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 475
 471. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 470
 472. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 470
 473. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 469
 474. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 469
 475. Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 469
 476. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 468
 477. Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 468
 478. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 464
 479. PORZĄDEK XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 461
 480. Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 461
 481. ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 461
 482. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 456
 483. ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 456
 484. ZARZĄDZENIE  Nr 92.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia  30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 485. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu z kontroli przeprowadzonej dnia 17 grudnia 2020 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 453
 486. Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 451
 487. Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 451
 488. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kozłówkach 64A / 1, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 450
 489. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 447
 490. Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 444
 491. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 443
 492. Zarządzenie nr 68.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 443
 493. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu
  Wyświetleń: 442
 494. PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 439
 495. ZARZĄDZENIE NR 127.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 437
 496. ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 437
 497. PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 436
 498. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 435
 499. Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 434
 500. ZARZĄDZENIE NR 104.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 432
 501. Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 431
 502. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 429
 503. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 429
 504. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 427
 505. Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
  Wyświetleń: 426
 506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 426
 507. Uchwała Nr XXIX/332/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 423
 508. Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu
  Wyświetleń: 422
 509. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 422
 510. Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 419
 511. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 418
 512. ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31marca 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 513. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 415
 514. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul.Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 413
 515. Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz
  Wyświetleń: 413
 516. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 412
 517. Uchwała Nr XXIX/338/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 411
 518. Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 410
 519. Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 410
 520. Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021
  Wyświetleń: 408
 521. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 408
 522. Zarządzenie Nr 69/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 408
 523. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 408
 524. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz
  Wyświetleń: 407
 525. ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 407
 526. PORZĄDEK XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 404
 527. ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 402
 528. ZARZĄDZENIE Nr 91.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 529. Uchwała Nr XXVI/307/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 399
 530. 2020
  Wyświetleń: 398
 531. ZARZĄDZENIE NR 126.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 392
 532. Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 533. ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 534. Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok
  Wyświetleń: 388
 535. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 386
 536. ZARZĄDZENIE Nr 51.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 384
 537. Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 376
 538. Postępowanie: WP.6021.01.2021 1. POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA. 2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 373
 539. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 371
 540. ZARZĄDZENIE NR 125.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 541. Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 369
 542. Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich
  Wyświetleń: 363
 543. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 362
 544. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 361
 545. Uchwała Nr XXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 357
 546. ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 październik 2020 r.
  Wyświetleń: 352
 547. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 351
 548. 2020
  Wyświetleń: 349
 549. PORZĄDEK XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 349
 550. Uchwała Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie
  Wyświetleń: 349
 551. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1870/3 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 344
 552. Uchwała Nr XXVII/314/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 343
 553. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 342
 554. Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 341
 555. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 339
 556. Regulamin udzielania dotacji
  Wyświetleń: 336
 557. ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r
  Wyświetleń: 336
 558. ZARZĄDZENIE Nr 121.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.
  Wyświetleń: 336
 559. ZARZĄDZENIE NR 107.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 334
 560. Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 330
 561. ZARZĄDZENIE NR 108.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 326
 562. ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021 r.
  Wyświetleń: 325
 563. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 319
 564. Statut Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 319
 565. Uchwała Nr XXIX/343/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonejw Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 317
 566. Obwieszczenie o postanowieniu w spr. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew.347 (obręb 0008) w m. Chróścielów...
  Wyświetleń: 316
 567. Protokół z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021
  Wyświetleń: 316
 568. Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 316
 569. Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu
  Wyświetleń: 316
 570. ZARZĄDZENIE Nr 66.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.
  Wyświetleń: 316
 571. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 312
 572. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w m. Chróścielów, gm.Kietrz
  Wyświetleń: 305
 573. Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 304
 574. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz za 2020 r.
  Wyświetleń: 301
 575. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 297
 576. 2020
  Wyświetleń: 296
 577. Protokół Nr XXXIII/2021 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.
  Wyświetleń: 294
 578. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 292
 579. Sprawozdania 2021
  Wyświetleń: 290
 580. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 678/1, położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 288
 581. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 287
 582. Protokół nr XXXII/221 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.06.2021 r.
  Wyświetleń: 287
 583. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 286
 584. Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 286
 585. Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku
  Wyświetleń: 284
 586. Uchwała Nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 284
 587. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 284
 588. Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.05.2021
  Wyświetleń: 281
 589. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Wyświetleń: 278
 590. I kwartał 2021
  Wyświetleń: 277
 591. Uchwała Nr XXVI/309/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 277
 592. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 899, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 272
 593. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2462, położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 270
 594. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 268
 595. Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 266
 596. Uchwała Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 265
 597. 2020
  Wyświetleń: 262
 598. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 261
 599. Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 260
 600. Uchwała Nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 259
 601. ZARZĄDZENIE Nr 152.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 602. ZARZĄDZENIE Nr 77.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 252
 603. 2020
  Wyświetleń: 248
 604. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 248
 605. Uchwała Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 248
 606. Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  Wyświetleń: 248
 607. 2020
  Wyświetleń: 247
 608. ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 609. 2020
  Wyświetleń: 242
 610. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową) położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 238
 611. Uchwała Nr XXX/347/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
  Wyświetleń: 238
 612. Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 236
 613. OGŁOSZENIE przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz" w 2021 r.
  Wyświetleń: 236
 614. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały Nr XXVII/317.2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 16 lutego 2021 w Zespole Szkół w Kietrzu
  Wyświetleń: 234
 615. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 09 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 234
 616. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 233
 617. Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 233
 618. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 23.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 232
 619. 2020
  Wyświetleń: 228
 620. 2020
  Wyświetleń: 228
 621. Wstrzymanie drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.
  Wyświetleń: 227
 622. ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 225
 623. Uchwała Nr XXIX/342/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 224
 624. Zarządzenie nr 135/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 222
 625. Uchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 219
 626. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2464, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 217
 627. Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 217
 628. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 216
 629. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 215
 630. Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 215
 631. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 214
 632. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.08.2021 r.
  Wyświetleń: 213
 633. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 211
 634. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 211
 635. Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  Wyświetleń: 211
 636. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 210
 637. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 209
 638. Uchwała Nr XXX/348/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 209
 639. Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 207
 640. Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 207
 641. Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”
  Wyświetleń: 205
 642. PORZĄDEK XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 203
 643. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 203
 644. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 202
 645. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 202
 646. Samorządowy Żłobek w Kietrzu
  Wyświetleń: 202
 647. Uchwała Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 201
 648. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2461, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 200
 649. Uchwała Nr XXIX/344/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 200
 650. Zarządzenie Nr 69.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 200
 651. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 199
 652. Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 199
 653. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300"”
  Wyświetleń: 199
 654. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 46/13, położonej w Kietrz przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 198
 655. Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 198
 656. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 197
 657. Uchwała Nr XXXIII/381/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz
  Wyświetleń: 197
 658. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2463, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 195
 659. Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 195
 660. PORZĄDEK XXXIV SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 194
 661. ZARZĄDZENIE Nr 144.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 662. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 194
 663. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 597, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 664. Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 190
 665. Uchwała Nr XXXIII/390/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 189
 666. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 188
 667. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 188
 668. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 188
 669. Uchwała Nr XXXIII/382/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 187
 670. Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 185
 671. Uchwała Nr XXXIII/379/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 185
 672. Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 184
 673. Uchwała Nr XXXIII/389/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 183
 674. Uchwała Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok
  Wyświetleń: 182
 675. Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 182
 676. 2020
  Wyświetleń: 181
 677. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 181
 678. PORZĄDEK XXXIII SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 180
 679. Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 180
 680. Uchwała Nr XXXI/362/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 - 2026
  Wyświetleń: 179
 681. Uchwała Nr XXXI/364/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 179
 682. Uchwała Nr XXXIII/376/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 178
 683. Zawiadomienie- obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 178
 684. Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 177
 685. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 177
 686. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 415/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 172
 687. II kwartał 2021
  Wyświetleń: 171
 688. ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku
  Wyświetleń: 171
 689. ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku
  Wyświetleń: 168
 690. ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 168
 691. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 167
 692. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
  Wyświetleń: 167
 693. Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 167
 694. Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 167
 695. Uchwała Nr XXXI/365/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 167
 696. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 166
 697. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 165
 698. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 165
 699. Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 165
 700. Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 164
 701. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 1643/4, w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 163
 702. Protokół Nr XXXIV/2021 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021r.
  Wyświetleń: 163
 703. Uchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016
  Wyświetleń: 163
 704. Opinia za 2020
  Wyświetleń: 161
 705. Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
  Wyświetleń: 161
 706. Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 161
 707. Zawiadomienie- obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 160
 708. Uchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459,stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 159
 709. Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 157
 710. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 157
 711. Zarządzenie nr 141.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 712. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 155
 713. Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 155
 714. Uchwała Nr XXXIII/385/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środkówRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 155
 715. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 155
 716. Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 154
 717. Uchwała Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 154
 718. Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 153
 719. Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 152
 720. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 152
 721. PORZĄDEK XXXV UROCZYSTEJ SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 150
 722. Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu
  Wyświetleń: 150
 723. Uchwała Nr XXXII/370/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 150
 724. ZARZĄDZENIE Nr 149.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 150
 725. Uchwała Nr XXXII/375/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 148
 726. Uchwała Nr XXXI/358/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 147
 727. Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 09.08.2021
  Wyświetleń: 144
 728. Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich
  Wyświetleń: 143
 729. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 142
 730. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 137
 731. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 134
 732. Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 134
 733. Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023
  Wyświetleń: 133
 734. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 133
 735. Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.
  Wyświetleń: 133
 736. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 132
 737. Uchwała Nr XXXI/363/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028
  Wyświetleń: 131
 738. Protokół Nr XXXV/2021 Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.
  Wyświetleń: 130
 739. Zarządzenie nr 142.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 740. PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 127
 741. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 11.08.2021 r.
  Wyświetleń: 124
 742. ZARZĄDZENIE NR 163.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 124
 743. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 września 2021 roku
  Wyświetleń: 121
 744. Uchwała Nr XXXIV/391/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 120
 745. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 163/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 119
 746. PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 116
 747. UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 116
 748. Uchwała Nr XXXIV/401/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 115
 749. Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  Wyświetleń: 115
 750. Uchwała Nr XXXIV/399/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 114
 751. Uchwała Nr XXXVI/411/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 114
 752. Uchwała Nr XXXIV/404/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 113
 753. Uchwała Nr XXXVI/405/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 112
 754. Uchwała Nr XXXVI/407/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 111
 755. Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 111
 756. Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 110
 757. Uchwała Nr XXXIV/403/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 109
 758. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 108
 759. Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 108
 760. Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 107
 761. Uchwała Nr XXXVI/409/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 107
 762. Uchwała Nr XXXIV/396/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 106
 763. Uchwała Nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 105
 764. Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 105
 765. Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 101
 766. Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 101
 767. Uchwała Nr XXXIV/398/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 100
 768. ZARZĄDZENIE Nr 162.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 100
 769. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022
  Wyświetleń: 99
 770. Uchwała Nr XXXVII/415/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 96
 771. Remont odcinka ulicy Krasickiego w Pilszczu będącej drogą publiczną gminną nr 108832 O
  Wyświetleń: 95
 772. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws. zmiany zasad przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
  Wyświetleń: 94
 773. Uchwała Nr XXXVII/417/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031
  Wyświetleń: 93
 774. Uchwała Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.
  Wyświetleń: 92
 775. Uchwała Nr XXXVII/413/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 90
 776. Łowiectwo
  Wyświetleń: 87
 777. Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 79
 778. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kietrz
  Wyświetleń: 78
 779. ZARZĄDZENIE Nr 151.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 780. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku
  Wyświetleń: 52
 781. Protokół Nr XXXVIII/2021 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.10.2021r.
  Wyświetleń: 51
 782. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działkami nr 349,352,353, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 50
 783. PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 49
 784. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020r. POZ 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 45
 785. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 163/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 44
 786. Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5 117/6 , położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 39
 787. Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 38
 788. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu na podstawie Uchwały nr XXVII/317/2021 z dnia 28.01.2021 z kontroli przeprowadzonej dnia 8 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
  Wyświetleń: 36
 789. Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07.01.2020 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kietrz
  Wyświetleń: 36
 790. PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 35
 791. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 2 MUFLON w Głubczycach w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 34
 792. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 34
 793. ZARZĄDZENIE NR 140.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 października 2021r.
  Wyświetleń: 34
 794. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 33
 795. Uchwała Nr XXXVIII/423/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 33
 796. ZARZĄDZENIE nr 138 .2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 04 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 32
 797. Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na działkach nr ew. 1125/2 i 1125/3 przy ul. Raciborskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 30
 798. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 29
 799. Uchwała Nr XXXVIII/418/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 29
 800. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 27
 801. Uchwała Nr XXXVIII/424/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Kietrz
  Wyświetleń: 26
 802. Uchwała Nr XXXVIII/422/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 25
 803. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 24
 804. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 23
 805. Uchwała Nr XXXVIII/421/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 23
 806. Uchwała Nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 23
 807. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 22
 808. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Wyświetleń: 21
 809. Zawiadomienie dyrektora zarządu zlewni w Gliwicach
  Wyświetleń: 21
 810. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 20
 811. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 20
 812. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 19
 813. Uchwała Nr XXXVIII/420/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu, oznaczonej działką nr 227/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 19
 814. ZARZĄDZENIE nr 160.A /2021 Burmistrza Kietrza z dnia 24 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 17
 815. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 16
 816. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 13+300”
  Wyświetleń: 16
 817. III kwartał 2021
  Wyświetleń: 15
 818. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 12+100”
  Wyświetleń: 14
 819. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
  Wyświetleń: 13
 820. Uchwała Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław
  Wyświetleń: 5
 821. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2021 na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4
 822. Uchwała Nr XXXIX/438/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "Pogranicze"
  Wyświetleń: 4
 823. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 3
 824. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 3
 825. Uchwała Nr XXXIX/431/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3
 826. Uchwała Nr XXXIX/437/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
  Wyświetleń: 3
 827. Uchwała Nr XXXIX/427/2021 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23-11-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Kietrz
  Wyświetleń: 2
 828. Uchwała Nr XXXIX/429/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 2
 829. Uchwała Nr XXXIX/433/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2
Wersja XML