Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozumice

Wieś położona w malowniczej, pagórkowatej okolicy. W roku 1260 znajdowała się tu osada, która pierwszy raz została odnotowana w 1335 roku. Prawdopodobnie osadę zamieszkiwali ludzie przybyli z Górnej Frankonii. Pierwsza wzmianka o wsi datuje się na 1335 r. i wspomniana pod nazwą Resentiz. W wieku XIV Rozumice były najbogatszą wsią w okolicy – czynne były dwa młyny, rzeźnie, sklepy, piekarnie. II wojna światowa zniszczyła wiele budynków i kościół, który odbudowano. Wieś leży na bardzo urodzajnych glebach i większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa i przetwórstwa.

Wieś postawiła również na turystykę. Poprzez POM zaadaptowano budynek gminny na świetlicę, salę komputerową i bibliotekę, urządzono tereny zielone. Od 2010 r.  prosperuje w Rozumicach przedszkole „Akademia Pluszowych Misiów”, utworzone przez Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach, w budynku przekazanym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kietrzu – po byłych lokatorach mieszkań socjalnych. Od 2004 r. wieś uczestniczy w programie „Odnowa Wsi”.

Drogi prowadzące do Rozumic obsadzone są drzewami czereśni.

 

Warto zobaczyć

- ruiny kościoła ewangelickiego powstałego w latach 1804-1807 na miejscu wcześniejszej świątyni z 1403 roku             

- spichlerz drewniany piętrowy      

- stanowisko archeologiczne z okresu dolnego paleolitu

- Częściowy Rezerwat Leśny Rozumice, który powstał w 2000 roku dla ochrony lasy liściastego. Występuje tu 171 gatunków roślin, z czego 7 chronionych. Do najciekawszych roślin, które można w rezerwacie napotkać należą: cieszynianka wiosenna, lilia złotogłów oraz turzyca zgrzebłowata. Fauna rezerwatu jest również ciekawa, żują tutaj: turkawka, muchołówka białoszyja, padalec, gacek brunatny, borowiec wielki i wiewiórki.

-pomnik poległych w I wojnie światowej z napisem w języku polskim oraz niemieckim: Nigdy więcej wojny – Nie wieder krieg


Sołtys - Bolesław Sitnik

Wersja XML