Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Kietrza

Burmistrz działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 roku).

Burmistrz Kietrza Pani Dorota Przysiężna -Bator została wybrana na to stanowisko w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku.

Zakres spraw bezpośrednio nadzorowanych przez Burmistrza określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.

Wersja XML