Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Brak opisu obrazka

 

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W ramach ogłoszonego naboru projektów do Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest doposażenie uczniów  szkół podstawowych oraz średnich w sprzęt komputerowy, Gmina Kietrz zaprasza do składania zgłoszeń.

Osoby kwalifikujące się do składania zgłoszeń  muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. być uczniem szkoły podstawowej lub średnich, w roku szkolnym 2021/2022
  2. zamieszkiwać w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  3. być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej oświadczenie  we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w biurze podawczym  Urzędu Gminy Kietrz  (parter budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 r. 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest kompletnie wypełnione i podpisane oświadczenie oraz Załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkich informacji dotyczących naboru udzielamy pod nr tel. 77/485 43 56 w. 42

Wzory oświadczeń do pobrania poniżej:

PDFOSWIADCZENIE_DLA_RODZICA_OPIEKUN PRAWNEGO oraz RODO v3.pdf
PDFOświadczenie dla dorosłego uczestnika oraz RODO v3.pdf

Szczegóły Programu można poznać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

Wersja XML