Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Projektów i Rozwoju

Do zadań Referatu Projektów i Rozwoju należy:

 

- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
- współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyka ponadregionalną i europejską;
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
- pozyskiwanie inwestorów oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej gminy;
- działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie gminy;
- prowadzenie i koordynacja prac związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gminy;
- inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.

 

Kontakt:

 

Sylwia Maciaszczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji gminy

tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9

 

Małgorzata Antoszczyszyn – Podinspektor ds. przygotowania i rozliczenia projektów

tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9