Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kurs języka migowego

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Bardzo często głuche osoby mają utrudniony dostęp do świadczeń usług tłumacza języka migowego w urzędzie miasta i gminy. Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00).

Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.

Dofinansowanie do kursu w województwie opolskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 90,00 zł.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a pracownicy urzędu taki kontakt mają.

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej jezykmigowy@pitagoras.org.pl, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.

Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.01.2022. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Poniżej znajduje się wniosek o dofinansowanie

PDFWniosek.pdf

 

 

Z poważaniem
Piotr Krupa
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
 Tel. kom. 782 568 450
mail:

 

 

Wersja XML