Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Oświaty i Kultury

Główne zadania Referatu Oświaty i Kultury:

- rozwijanie, nadzorowanie i prowadzenie gminnych placówek oświatowo-wychowawczych;

- współdziałanie z dyrektorami szkół;

- koordynacja działalności wszystkich typów szkół na terenie Gminy;

- podejmowanie działań na rzecz zapewnienia świadczeń i wyposażenia materialno-technicznego szkół, przedszkoli i innych placówek;

- współpraca z kuratorium oświaty;

- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem dotacji oświatowych;

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli;

- prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;

- prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu zbiorowego;

- powadzenie rejestrów instytucji kultury oraz ksiąg rejestrowych instytucji kultury;

- monitorowanie działalności merytorycznej i finansowej instytucji kultury.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

Elżbieta Herud – Inspektor ds. oświaty


tel. 77 485 43 56 wew. 14
nr pokoju: 10

 

Lidia Piecha - Referent ds. oświaty, kultury i sportu


tel. 77 485 43 56 wew. 14
nr pokoju: 10

Wersja XML