Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat nr 14 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chróścielów-Nasiedle

Komunikat nr 14 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chruścielów-Nasiedle

Wersja XML