Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zmianie terminu Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych

 

 

Kietrz, dn. 25.02.2022 r.

WOP.0012.4.2022.PS

 

Zawiadomienie o zmianie terminu

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych wyznaczone na dzień 14 marca 2022 roku godz. 1400 zostaje przeniesione na dzień 15 marca 2022 roku na godzinę 1300. Posiedzenie odbędzie się w dużej sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Planowane tematy posiedzenia:

 

 

Wersja XML