Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spadania paliw - budynki i lokale mieszkalne - Formularz A.pdf
PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spadania paliw - budynki i lokale niemieszkalne -Formularz B.pdf
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.pdf
DOCXOświadczenie w sprawie zmiany danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf
DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli_utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną.docx

Wersja XML