Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE DPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 KWIETNIA 2022

 

Burmistrz Kietrza zawiadamia, że w związku z uchwałą nr XLI/459/2022 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 kwietnia 2022 r. miesięczne stawki opłat za odpady komunalne przedstawiają się następująco:

 

Liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość

Opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku zadeklarowania przydomowego kompostownika

Od jednej do pięciu osób

24,00 zł

23,50 zł

Szósta osoba i każda następna

12,00 zł

11,50 zł

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nie uległy zmianie

Treść uchwały dostępna pod adresem: Akt prawny: Uchwała-XLI_459_2022 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

 

Wersja XML