Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022 r.

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu
do usługi

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach

Poradnictwo rodzinne

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

 

tel. 77 485 87 73

fax: 77 485 87 73 wew. 23

e-mail: sekretariat@pcprglubczyce.pl

str. internetowa: pcpr.powiatglubczycki.pl

 

poniedziałek- piątek

700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

2.

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Zespół działań interdyscyplinarnych
na rzecz osób
i rodzin będących

w stanie kryzysu

 

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 17

e-mail: interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

poniedziałek
700-1500

wtorek
1200-2000

środa-piątek
700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

3.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Głubczycach

 

Poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne

Ul. Raciborska 17

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 95

e-mail: pppglubczyce@op.pl

str. internetowa: pppglubczyce.pl

poniedziałek- piątek

800-1500

Dzieci i młodzież ucząca się, rodzice, nauczyciele, opiekunowie prawni

4.

 

NZOZ

INTER-MED Poradnia Leczenia Uzależnień

w Głubczycach

 

Pomoc osobom uzależnionym, rodzinom, ofiarom przemocy, osobom stosującym przemoc

Ul. Sienkiewicza 1

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 01 94

poniedziałek,
wtorek, czwartek

1600-2000

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

5.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zapewnienie przepływu informacji

Ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

 

W godzinach pracy

Starostwa Powiatowego w Głubczycach:

tel. 77 405 36 60

fax: 77 405 36 61

Całodobowo:

tel. 722 392 885

e-mail: pczk@powiatglubczycki.pl

 

całodobowo

Świadek zdarzenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji
dot. zarządzania kryzysowego

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Głubczycach

Pomoc społeczna

Ul. Pocztowa 6A

48-100 Głubczyce

 

tel. 77 485 29 22 lub 77 485 85 15

fax: 77 485 29 22 wew. 37

e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl

str. internetowa: ops.glubczyce.pl

poniedziałek
730-1600

wtorek-czwartek 730-1530

piątek 730-1500

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Baborowie

Pomoc społeczna

Ul. Ratuszowa 35

48-120 Baborów

 

tel. 77 403 69 36 lub 77 403 69 37

fax: 77 47 11 081

e-mail: ops@baborow.pl

str. internetowa: ops.baborow.pl

 

poniedziałek-piątek

700-1500

Mieszkańcy Gminy Baborów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Branicach

Pomoc społeczna

Ul. Główna 61

48-140 Branice

 

tel. 77 486 00 60

e-mail: opsbranice@post.pl

str. internetowa: ops.branice.pl

 

poniedziałek
700-1700

wtorek-piątek
700-1530

Mieszkańcy Gminy Branice

9.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kietrzu

 

Pomoc społeczna

Ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

tel. 77 485 45 02

e-mail: mops@kietrz.pl

str. internetowa: mops.kietrz.pl

poniedziałek-piątek

700-1500

Mieszkańcy Gminy Kietrz

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Głubczycach

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 60 lub 77 485 97 87

e-mail: kaczorowska.beata@glubczyce.pl

 

Komisja:

środa 1000-1200

piątek 1000-1200

Dyżury psychoterapeuty:

poniedziałek
1600-1930

czwartek 1600-1930

 

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

11.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Baborowie

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

 

Komisja:

Ul. Ratuszowa 2a

48-120 Baborów

(budynek Urzędu Miejskiego)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi:

Ul. Rynek 17

48-120 Baborów

 

tel. 77 403 69 20 (Komisja)

tel. 669 125 489 (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny) – czynny

w godzinach dyżuru

Dyżur w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym:

środa 1530-1800

Mieszkańcy Gminy Baborów

12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Branicach

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Komisja:

Centrum Kultury Wersalka

ul. Kościelna 7a,

48-140 Branice

tel. 77 486 82 50

Komisja (posiedzenia):

10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03., 21.03., 11.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06., 11.07., 08.08., 05.09., 19.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.2022 r.

1700-1830

Mieszkańcy Gminy Branice

13.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Poradnictwo konsumenckie

Ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

tel. 602 652 674

e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl

środa 1100-1530

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

14.

Powiatowy Urząd Pracy

w Głubczycach

Pomoc osobom poszukującym pracy

Ul. Pocztowa 6

48-100 Głubczyce

 

tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37

fax: 77 485 87 60

e-mail: opgl@praca.gov.pl

str. internetowa: glubczyce.praca.gov.pl

 

poniedziałek-piątek

730-1530

godziny przyjmowania interesantów:

800-1400

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

15.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w Głubczycach*

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

(budynek PCPR

w Głubczycach)

tel. 77 405 36 60

e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl

str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek
0900-1300
(dyżur mediacyjny)

wtorek 1100-1500

środa 0900-1300

czwartek 800-1200

piątek 1100-1500

 

Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez ostatnie 12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

16.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w Kietrzu*

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja

Ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

(budynek Urzędu Miejskiego w Kietrzu)

tel. 77 405 36 60

e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl

str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek
1300-1700

wtorek 800-1200

środa 800-1200

czwartek 800-1200

piątek 1000-1400
(dyżury mediacyjne)

 

Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez ostatnie 12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

 

*Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

 

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa

 

Numer telefonu

Państwowa Inspekcja Pracy

801 002 006 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

459 599 000 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrum Obsługi Telefonicznej)

22 560 16 00

Telefoniczna Informacja Pacjenta/Rzecznik Praw Pacjenta/ Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

801 055 055 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Rzecznik Finansowy

22 333 73 28 – w godzinach 9.00-14.00, dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów
i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.

22 333 73 25 – w godzinach 8.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.

508 810 370 – w godzinach 12.00-14.00 dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających
z indywidualnych kont emerytalnych.

22 333-73-26 lub 22 333-73-27 - w godzinach 10:00-14:00 udzielanie informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

Infolinia Konsumencka

801 440 220 lub 22 290 89 16

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Centrum Praw Kobiet

600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”

800 120 002

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki-Narkomania”

800 199 990

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243,
502 473 533

 

Wersja XML