Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Rozwoju Południowego na lata 2021-2030

Wypełniony formularz należy przekazać do dnia 10.10.2022 r. w następujący sposób:

· poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: subregionpoludniowy@gmail.

· poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki ePUAP: /subregionpoludniowy/domyslna (decyduje data wpływu),

· przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

-poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy_konsultacje

· podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 26.09.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji.pdf (395,79KB)

PDFUchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (613,84KB)

PDFProjekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.pdf (3,93MB)

PDFformularz_konsultacji.pdf (168,83KB)

Wersja XML