Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent.

logo-krus-normal.jpeg

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 11 sierpnia 2020 r. ogłosił,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło 5 024 zł 48 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. od dnia 01 września 2020 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

 

źródło: www.krus.gov.pl

Wersja XML