Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

1 października ruszyła  LOTERIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020!

Loteria będzie trwać do 23 listopada 2020 r. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszyscy rolnicy, którzy dokonają samospisu w aplikacji spisowej i wyrażą zainteresowanie loterią,

otrzymają unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Kod zostanie wysłany na wskazany przez siebie adres e-mail.

Rejestracja kodów odbywać się będzie od 1 października do 22 listopada 2020 r. na stronie internetowej loterii www.loteria.spisrolny.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii: +22 122 18 11 

Wersja XML