Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Brak opisu obrazka

 

Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej, która dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/.

Rolnikom, którzy nie posiadają dostępu do internetu przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy Punkcie Obsługi Klienta w okresie od 01 września do 30 listopada 2020 r., zapewniony jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego, umożliwiający przeprowadzenie samospisu internetowego w ramach PSR.  Stanowisko do samospisu dostępne jest w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.

            Przypominamy, że spis rolny jest obowiązkowy i kończy się 30 listopada! Spisu można dokonać poprzez:

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

 

Wersja XML