Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ULGA Z TYTUŁU POSIADANIA PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Szanowni mieszkańcy, skorzystanie z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wiąże się z koniecznością złożenia stosownej deklaracji w tutejszym urzędzie. Niewykonanie tej czynności skutkuje obowiązkiem uiszczenia należności w pełnej wysokości, tj. 19,00 zł od osoby w przedziale 1 do 5 osób oraz 9,50 zł od osoby w przedziale od 6 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ulga z tytułu posiadania przydomowego kompostownika dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Aktualny wzór deklaracji jest dostępny przy głównym wejściu Urzędu Miejskiego, jak również druk można pobrać ze strony www.bip.kietrz.pl w zakładce dokumenty do pobrania → Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji → deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do deklaracji należy również dołączyć oświadczenie w sprawie zmiany danych zawartych w deklaracji.

Wypełnione druki należy złożyć w tutejszym urzędzie, w biurze podawczym.

Wersja XML