Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Położenie

Miasto i gmina Kietrz położona jest na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład Powiatu Głubczyckiego tj.: Baborowem, Branicami, Głubczycami i poprzez Pietrowice Wielkie z województwem śląski, oraz sześcioma gminami Republiki Czeskiej.

 

Kietrz leży w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego nad rzeką Troją – prawym dopływem Psiny, na historycznym szlaku komunikacyjnym między Śląskiem a Czechami, w odległości 20 km na południowy-wschód od Głubczyc, 15 km na południowy-zachód od Raciborza, 15 km na północ od Opavy. Gmina zajmuje obszar 140 km2 i liczy 11 009 mieszkańców z czego w mieście zamieszkuje 6 037 osób.

 

Gmina jest podzielona na 12 sołectw: Chróścielów, Dzierżysław, Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nowa Cerekwia, Nasiedle, Pilszcz, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice.

 

ARCHEOLOGIA
Kietrz i sąsiednie miejscowości zajmują istotne miejsce na archeologicznej mapie Polski. Tu znajdują się najstarsze w Polsce ślady osad ludzkich sięgające 270 tys. lat. Na terenie Dzierżysławia odnaleziono pozostałości obozowiska łowców sprzed 36 tys. lat. Wśród bardzo wielu cennych znalezisk znajduje się najlepiej rozpoznana osada kultury celtyckiej odkryta obok kamieniołomu bazaltu niedaleko Nowej Cerekwi, datowana na III w. p. n. e. Efektem poszukiwań jest najbogatsza w Polsce kolekcja monet celtyckich.

 

REZERWATY
Na terenie gminy istnieją dwa rezerwaty przyrody. Jeden z nich to Góra Gipsowa. Należy on do najcenniejszych ścisłych rezerwatów roślin ciepłolubnych, utworzony w 1957 roku i obejmujący 1,02 ha. Drugi częściowy rezerwat leśny Rozumice został utworzony w 2000 roku dla ochrony lasu liściastego z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin w runie – 93,89 ha.

 

ROLNICTWO
Gminę Kietrz cechują bardzo urodzajne gleby, a plony należą do najwyższych
w Polsce: pszenica 90-100 dt/ha, rzepak 45-52 dt/ha oraz buraki cukrowe 700-730 dt/ha. Na obszarze gminy działają grupy producenckie, spółdzielnie produkcyjne oraz rolnicy indywidualni. Najważniejszym jest jednak Kombinat Rolny „Kietrz” Sp. z o. o. gospodarujący na 8500 ha, cieszący się bogatą tradycją rolną oraz wysoką wydajnością produkcji. Od 2003 roku spółka znajduje się na liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

 

ODNOWA WSI
We wszystkich dwunastu sołectwach gminy prężnie działają grupy odnowy wsi, których celem jest zespolenie społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wzmocnienia dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi. Największe osiągnięcia ma w swoim dorobku Grupa Odnowy Wsi z Pilszcza, której praca doprowadziła do uzyskania I miejsca w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2006” w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”.

 

GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

W 2007 roku gmina Kietrz znalazła się na II miejscu (97 na 100 możliwych do zdobycia punktów) wśród najlepiej przygotowanych gmin woj. opolskiego do obsługi inwestorów, o czym świadczy certyfikat „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”.

Wersja XML