Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU W RAMACH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KIETRZ NA LATA 2016 – 2023

 

Szanowni Państwo,


W wyniku analizy czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz technicznych wyznaczony został obszar rewitalizacji obejmujący następujące ulice Kietrza:

- Niepodległości
- Wieżowa
- Kościelna
- Długa (od ul. Wojska Polskiego do ul. Niepodległości)
- Matejki
- Szpitalna
- Okopowa
- 3 Maja
- Wojska Polskiego (od ul. Kościelnej do ul. Krasińskiego)
- Krasińskiego
- Głubczycka (od ul. Matejki do ul. Długiej)
- Traugutta (od ul. Niepodległości do Krasińskiego)
- pl. Biskupa Konrada
- pl. Wolności
- Kościuszki (do cmentarza)

W związku z tym, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Mogą to być zadania remontowo-budowlane, społeczne czy też wspierające przedsiębiorczość. Ujęcie zadań w Programie Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie na ich realizację zewnętrznych środków finansowych.

NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD DNIA ZAMIESZCZENIA DO 18.02.2021 ROKU!

 

Poniżej znajduje się link do karty zgłaszania projektów w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji:

link

 

 

 

Wersja XML