Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

348_Historia_1.jpeg

Pierwsza wzmianka o nazwie miejscowości Katscher datowana jest z 1266 r. Jak podaję źródła historyczne, nazwa pochodzi od niemieckiego słowa "Ente-rich" (po polsku kaczor). Należy przypuszczać, że miejscowość założył niejaki Kaczor. Pierwsza wzmianka pisana o miejscowości Ketrz (Katscher) położonej nad rzeką Troją pochodzi z 1321 roku. Jest to akt zamiany pól spisany w "Codex Diplomaticus Moraviae". Akt ten wspomina o Kietrzu jako o mieście, toteż rok 1321 uważany jest za rok nadania praw miejskich przez Biskupa Ołomunieckiego Konrada I. W Xi wieku istniała tu osada słowiańska podporządkowana królowi czeskiemu. Za czasów biskupa Brunona (1245-1281) została ona zasiedlona w większości przez Niemców. Kietrz od dawna znany był jako miasto tkaczy. Już w 1539 roku istniało bractwo czeladników Tkackich, a w 1569 roku powstał "porządek cechowy" dla tkaczy. W1784 roku mieszkało w Kietrzu 46 płócienników i 3 sukienników, a w 1840 roku tkano już w 350 warsztatach len i bawełnę, a w 36 wełnę. W 1870 roku przedsiębiorcy z Berlina uruchomili fabrykę Pluszu i Dywanów. Z uwagi na trudności zbytu, ten rodzaj tkactwa zaczął upadać. Żeby zapobiec dalszemu upadkowi miasta, pomóc bezrobotnym tkaczom, pod przewodnictwem starosty powołano zrzeszenie, które miało się opiekować samodzielnymi mistrzami.

W czasach współczesnych tradycje te kultywowały Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "Welur", które to w okresie swojej świetności zatrudniały około 2000 ludzi. Obecnie zakład ten już nie istnieje, a tradycje podtrzymywane są przez B.K. Fabrykę Dywanów. Do XVI wieku w mieście przeważała ludność polska, która w wiekach następnych zaczęła ustępować pod względem liczebności. Morawianom i ludności pochodzenia niemieckiego. W 1855 roku Kietrz liczył 2626 mieszkańców, a w końcu XIX wieku ich liczba przekroczyli 4000 ludności.

349_Historia_2.jpeg

Po włączeniu w okresie międzywojennym okolicznych wsi, liczba mieszkańców wzrosła do 9032 osób w 1935 roku. Zawierucha lat 1939-1945 obeszła się z miastem łagodnie. Zajęty przez Armię Czerwoną w marcu 1945r. Kietrz został spalony i zniszczony. Większość ludności pochodzenie niemieckiego została wysiedlona, a materiały budowlane uzyskane przy rozgruzowywaniu i burzeniu kolejnych kamienic w centrum miasta wywieziono na odbudowę Warszawy i budowę Nowej Huty.

350_Historia_3.jpeg

Do zniszczonego, spalonego Kietrza zaczęli napływać nowi mieszkańcy głównie z południowo - wschodniej Polski wysiedlona ludność ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Zaczęła się odbudowa miasta i przywracanie go do życia. Obecnie gminę zamieszkuje około 95% ludności pochodzenia polskiego, a około 5% stanowi ludność autochtoniczna. Szczególnie tragicznymi wydarzeniami ostatnich lat w historii gminy Kietrz były powodzie, które powtórzyły się czterokrotnie W roku 1996 część obszaru gminy została dwukrotnie zalana wezbranymi wodami rzeki Troi. w roku 1997 powódź, która dotknęła południową część Polski nie ominęła także Kietrza. Gwałtowne oberwanie chmury 1999 ponownie spowodowało zniszczenia na znacznym obszarze miasta. Do dziś trwa likwidacja skutków tych nieszczęść.

Wersja XML