Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabytki

KIETRZ

 

393_kosciol_parafialny_sw_Tomasza.jpeg

Barokowy kościół parafialny św. Tomasza z XVI i XVIII w., z trójnawową bazyliką sklepioną kolebkowo i dobudowanymi, do jego bocznych naw, barokowymi kaplicami z kopułkami i latarniami, ośmioboczną wieżą wyrastającą z kwadratowego planu zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią.

 

394_figura_sw_floriana.jpeg

Zabytkowa figura św. Floriana, z poł. XVIII w. znajdująca się w parku obok rynku

 

395_kamienna_figura_religijna.jpeg

Barokowe, kamienne figury religijne z pierwszej poł. XVIII w., ze sceną Nawiedzenia NMP w górnej części figury, usytuowane na środku rynku

 

396_ruina_palacu.jpeg

Ruina pałacu (XVI-XIX w.), siedziby rodu von Gaschin, znajdująca się w sąsiedztwie kościoła parafialnego

 

397_kosciol_trzech_kroli.jpeg

Kościół klasztorny p.w. Trzech Króli

 

398_kaplica_cmentarna_sw_krzyza.jpeg

Późnobarokowa kaplica cmentarna św. Krzyża z poł. XVIII w.

 

399_pomnik_sybiracy.jpeg

Pomnik ku czci Sybiraków

Wersja XML