Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowe Obywatelstwo

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kietrz to dowód najwyższego wyróżnienia i uznania dla wybitnych osobistości oraz osób o wielkich zasługach dla miasta, szczególnych osiągnięciach, trwałym i niepowrarzalnym wkładzie w rozwój, historię, rozwijanie i sławę naszego miasta. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Radę Miejską od roku 1994.

 

 
28 maja 2009

351_Jan_Kopiec.jpeg


Ks. Bp Prof. Jan Kopiec    
Za wybitny wkład wniesiony w utrzymanie kontaktów między Kietrzem, a diecezją Ołomuniecką, konsekwentne i pełne zaangażowania, uczestnictwo w życiu naszego miasta, a także za duchowe i modlitewne wsparcie jego mieszkańców.


25 maja 2006

352_Mariusz_Orion_Jedrysek.jpeg

prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek  
Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne a przy tym za stałe utożsamianie się ze środowiskiem, z którego się wywodzi.

 

25 maja 2000

353_Olga_Tokarczuk.jpeg 


Olga Tokarczuk  
Za wybitne osiągnięcia literackie, cenionej przez znawców, za uporczywe poszukiwanie ,,jednostkowej osobności każdego człowieka" i opisywanie ,,jego bezradnosci w grze ze światem", przez czytelników lubianej za to, ze dla nich tworzy, przez mieszkańców Kietrza cenionej także za to, ze Jej Osoba łączy się z miastem.

 

pobrane.jpeg


Arnost Kubela     
Za wybitny wkład w rozwój współpracy gmin pogranicza polsko- czeskiego, a szczególnie za osobisty udział w przygotowaniu jednostki OSP Kietrz do udziału w turniejach OSP Polskich i Czech.   

 

23 listopada 1999

354_Franciszek_Krotki.jpeg


Franciszek Krótki     
Za szczególne osiagięcia sportowe i skuteczną promocję naszego miasta w kraju oraz pozytywną integrację społecznosci lokalnej.  
 
Andrzej Jasiński       
Za szczególne osiagięcia sportowe i skuteczną promocję naszego miasta w kraju oraz pozytywną integrację społecznosci lokalnej.     

 

9 czerwca 1998

355_Wlodzimierz_Laskowski.jpeg


Włodzimierz Laskowski        
W uznaniu za długoletnią, owocną pracę na terenie miasta Kietrza jak również za świadczoną pomoc w rozwoju jego infrastruktury oraz podjęcie się skutecznego kierowania jedną z największych firm aktualnie działających na terenie gminy Kietrz.   
 
Zbigniew Nasieniak   
W uznaniu za wybitne osiągnięcia związane z rozwojem gospodarczym miasta Kietrz przez systematyczny rozwój firmy, sponsorowanie różnych instytucji działających w gminie Kietrz oraz promowanie naszego miasta na zewnątrz.   
 

20 kwietnia 1994

356_Marek_Gedl.jpeg

prof. dr hab. Marek Gedl           
W uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie odkryć archeologicznych prowadzonych w okresie 25 lat na terenie miasta Kietrz i propagowanie w swoim bogatym dorobku naukowym w kraju i za granicą roli miasta Kietrz jako stanowiska archeologicznego.  
 
inż. Zbigniew Lesisz       
W uznaniu szczególnego zaangażowania w docieraniu do materiałów historycznych, ich kompletowaniu oraz opracowaniu całościowej syntezy dziejów Kietrza z uwzględnianiem najstarszych znanych dokumentów dotyczących Kietrza, a w szczególności herbów i dokumentu transakcyjnego z 1321 roku.
 

pobrane.jpeg


prof. Joachim Pokorny          
W uznaniu wybitnych osiągnięć w przybliżaniu międzywojennej historii Kietrza oraz opracowaniu i udostępnianiu dokumentów źródłowych pozwalających w przyszłości zachować charakter zabytkowy i podtrzymywanie więzi między dawnymi a obecnymi mieszkańcami Kietrza. 

Wersja XML